От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
Обучаваме ученици за пътя на отпадъците на 21 и 25 март

Интерактивно обучение за ученици за пътя на отпадъците организира ТД Приста, съвместно с Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Русе, тази седмица. Обучението, което е част от модул за екологични практики, ще се проведе в понеделник (21 март) от 14 ч за ученици на възраст 14-16 години и в петък (25 март) от 14.30 ч за ученици на възраст от 9 до 13 години, в РИОСВ-Русе. Участниците ще бъдат посрещнати от експерти на инспекцията, които ще разкажат за системата за сметосъбиране в града. Учениците ще изгледат и кратко видео по въпроса и ще участват в игра на тема "отпадъци".

 

Обучение за пътят на отпадъците

 

Вече се проведоха три вида обучения по модула за екологични практики - теоретично обучение по наблюдение на птици, практическо обучение по наблюдение на птици и изработка на хранилки за птици от пластмасови бутилки, както и 2 посещения в Екомузей-Русе (снимки). Следващите дейности включват обучение за изработка и монтиране на къщички за птици (седмицата на гората, 28 март - 1 април) и посещение на Природен парк „Персина”, гр.Белене (през втората половина на април).

 

За участие в модула се записаха ученици от ОУ "Братя Миладинови", СОУЕЕ "Св. К. К. Философ", СОУ "Възраждане" и Комплекса за социални услуги за деца и семейства и местата вече са изчерпани. Ако все пак имате много голям интерес към разглежданите теми и не сте разбрали в началото на модула, пишете ни на prista.islandsproject@gmail.com.

 

Модулът по екологични практики за ученици е част от допълнително споразумение към проекта "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови"финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 

 

www.ngogrants.bg

             

EEA Grants