От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
Oще 13 ученици посетиха Екомузей-Русе

Посещения на Екомузей-Русе за ученици организира ТД Приста миналата седмица. Посещенията са част от модул за екологични практики. В тях се включиха общо 17 души: 8 ученици на възраст 14-15 години с двама ръководители от СОУ "Възраждане" и 5 ученици на възраст 7-13 години с двама ръководители от Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) - гр. Русе.

 

Екомузей-Група 1

 

Участниците бяха посрещнати от Венцеслав Петков - уредник на Екомузей-Русе, който изнесе беседа за биоразнообразието и обърна специално внимание на човешката намеса в екосистемите. Снимки от посещението на Екомузея и останалите дейности по модула за екологични практики можете да видите тук.

 

Екомузей-Група 2

 

Модулът по екологични практики за ученици е част от допълнително споразумение към проекта "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови"финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 

 

www.ngogrants.bg

             

EEA Grants

 

В рамките на проекта през декември и януари 2015 г. Екомузей-Русе беше посетен от 17 деца на възраст от 9 до 13 години с трима ръководители.