От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
Над 20 ученици участваха в обучение за пътя на отпадъците

21 ученици участваха в интерактивно обучение за пътя на отпадъците в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Русе, тази седмица. Обучението, което е част от модул за екологични практики, беше организирано съвместно от РИОСВ - Русе и ТД Приста и проведено в две части - за ученици на възраст 14-16 години и за такива от 9 до 13 години. В него се включиха общо 26 души: 5 ученици (14-15 г.) с 2 ръководители от СОУ "Възраждане", 10 ученици (12-13 г.) с 1 ръководител от ОУ "Братя Миладинови"и 6 ученици (7-13 г.) с 2 ръководители от Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) - гр. Русе.

 

РИОСВ

 

Участниците бяха посрещнати от експертите на инспекцията инж. Любомир Атанасов - началник на отдел "Управление  на отпадъците и опазване на почвите" и Рени Петрова - главен експерт "Връзки с обществеността". Те разказаха за системата за сметосъбиране в града, представиха и кратко видео по въпроса, след което проведоха с учениците игра на тема "Разделно събиране на отпадъци". Участниците получиха от експертите на РИОСВ награди в духа на темата на обучението.

 

Модулът по екологични практики за ученици е част от допълнително споразумение към проекта "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови"финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 

 

www.ngogrants.bg

             

EEA Grants