От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
Обучение "Устойчив туризъм по Дунав"

Как да посрещаме по-добре туристите в Дунавския регион и Поломието? Как да сме по-полезни както за тях, така и за себе си? Как искаме да се развива Дунавската дестинация? Правна рамка, рекламна стратегия, екологично и социално отговорен туризъм.

 

ТД Приста организира обучение за устойчив туризъм по Дунав, насочено към местни общности и хора, обединени от общи интереси в посока подобряване на предлагането на различни туристически услуги в Дунавския регион на област Русе.

 

Обучението се състои от цикъл от 6 лекции за развитие на туризма в Дунавския регион , лектор ще бъде Михаил Михов – експерт по туризъм на свободна практика. Лекциите ще се проведат от  12 до 26 април вкл., като 5 от тях ще се състоят в клубното помещение на ТД Приста (гр. Русе, ул. Княжеска 1) всеки вторник и петък от периода, а една ще бъде под формата на екскурзоводска обиколка из града. По-долу можете да се запознаете с програмата и информация за водещия.

 

Първата лекция ще се проведе на 12 април от 18,30 ч. в клубното помещение на ТД Приста (гр. Русе, ул. Княжеска 1), като тогава ще бъде обсъдено (според нагласите на курсистите) дали това да остане часът и за следващите лекции.

 

ЗАПИСВАНЕ

До 10 април вкл., с попълнена регистрационна форма (отнема 1 минута):

http://goo.gl/forms/sw6y9NEzgK

Местата са ограничени.

 

За участие в курса не се заплаща такса, тъй като разходите по обучението са част от допълнително споразумение към проекта "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови"финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 

www.ngogrants.bg

 

EEA Grants

 

Преминалите през обучението ще получат задълбочена и полезна информация за възможностите за развитие на устойчив туризъм в Дунавския регион. Ще бъдат разгледани конкретни възможности и незаети ниши в предлагането на услуги в региона. Завършилите курса ще имат обогатена обща култура в туризма и потенциал за по-голяма реализация като местни водачи, като накрая на обучението ще бъдат раздадени съответно такива сертификати от името на ТД Приста Русе за присъствалите на над 2/3 то занятията. Участниците ще получат и онлайн и печатни материали по разглежданите теми.

 

ПРОГРАМА


12.04. Селски туризъм – общи положения, философия, добри практики, възможности за предлагане в района на Русе, свободни ниши, локации с голям потенциал;

 

15.04. Водене на туристи по Дунав  – теория, спецификации и необходими документи; възможности за нов туристически продукт - какъв да е той? Потенциални доставчици на туристически услуги;

 

(Денят ще се уточни с групата) Екскурзоводско облсужване, представяне на културни и природни обекти – теория на екскурзоводството, модели на провеждане на информационна беседа. Разглеждане на наредба за екскурозоводите в България, необходими изисквания;

 

19.04. Реклама в туризма, информационни технологии, реклама на дестинация – преглед на всички форми на директна и индиректна реклама в туризма. Развитие и реклама на дестинация Дунав. Промоционални събития.

 

22.04. Екологично и отговорно поведение в туризма – устойчиви форми на туризъм. Професионална етика в туризма. Очаквания към туристическите обекти за хранене и настаняване. Отговорно поведение на водача и на туриста;

 

26.04. Правна рамка в туризма – закон за туризма, консултативни органи към органите на властта, наредби в сила касаещи професиите в туризма, категоризация на туристическите обекти. Ученически и детски пътувания.

 

За водещия


Михаил Михов, бакалвър по туризъм от УНСС, професионален планински водач,  повече от 14 години опит в туристическия бранш, с интереси към алтернативните и приключенски форми на туризъм, устойчивото развитие и природозащитата. Повече от 10 години Михаил е работил в София в една от най-големите български туроператорски фирми за приключенски туризъм, където натрупва своя опит (вкл. като мениджър на немския пазар), а от 3 години е в Русе и се занимава с подпомагане развиването на туризъм в региона. Част от екипа на проекта „Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови“ и председател на Клуба на пътешественика към ТД Приста.

 

EEA Grants

 

За контакти

prista.islandsproject@gmail.com