От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
Обучение за пътя на отпадъците в две общини

Обучение на тема „Пътят на отпадъците“ за кметове, кметски наместници, еколози и представители на общини в Русенска област организира ТД Приста, съвместно с Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - гр. Русе.


Обучението включва разясняване задълженията на кметовете, съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО), разделното събиране, рециклирането, компостирането, горенето на битови отпадъци и други аспекти на УО. Лектор ще бъде инж. Любомир Атанасов – началник на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в РИОСВ – Русе.


ТД Приста предвижда обучения на тема „Пътят на отпадъците“ да се проведат в две общини в Русенска област. Първото ще се проведе в община Две могили на 14.04 (четвъртък), от 11 ч, като около 15 представители на общината, голяма част от които - кметски наместници, са заявили своето участие.  Второто ще се проведе в периода 19 - 27 април, като до края на тази седмица ще станат ясни подробностите.

 

Обучението за пътя на отпадъците е част от допълнително споразумение към проекта "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови", финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg

 

EEA Grants