От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
Обучение за пътя на отпадъците и в Сливо поле

Обучение на тема „Пътят на отпадъците“ ще се проведе на 26.04 (вторник) от 13 ч. в община Сливо поле. Обучението се организира от ТД Приста, съвместно с Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - гр. Русе. Очаква се да присъстват около 20 представители на община Сливо поле - кметове, кметски наместници, еколози, общински съветници и др.

 

Обучението включва разясняване задълженията на кметовете, съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО), разделното събиране, рециклирането, компостирането, горенето на битови отпадъци и други аспекти на УО. Лектор ще бъде инж. Любомир Атанасов – началник на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в РИОСВ – Русе.

 

На 14.04 вече се проведе едно такова обучение в община Две Могили. Присъстваха 20 представители на община Две могили, сред които кметове, кметски наместници, общински съветници, еколози и др. Инж. Любомир Атанасов представи всички изисквания към кметовете във връзка със Закона за управление на отпадъците. Бяха разгледани някои конкретни казуси, свързани с община Две могили, отчетени и изпълнени дейности след предписания на РИОСВ-Русе. Беше обсъден въпросът за закриване на общинското депо за отпадъци и състоянието на изграждаженто на новото такова в община Бяла, към което Две могили трябва да премине. Присъстващите изгледаха 10-минутен филм на ЕКОПАК България АД за разделното събиране на отпадъци и процесите по рециклиране на отпадъците от цветните контейнери.

 

Обучението за пътя на отпадъците е част от допълнително споразумение към проекта "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови", финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg

 

 EEA Grants