От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
73 ученици са посещавали теми от модул по екологични практики

Общо 73 ученици на възраст 7-16 години от 3 русенски училища и Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) – гр. Русе са посещавали теми от модула по екологични практики, организиран от ТД Приста. 11 от тях са от КСУДС, 16 – от ОУ „Братя Миладинови“, 30 – от СОУ „Възраждане“ и 16 – от СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“.

 

Като част от модула по екологични практики за ученици бяха проведени обучения и беседи по следните теми:
Тема 1: Теоретично обучение по наблюдение на птици; лектори: Свилен Чешмеджиев и Венцислав Панев, БДЗП

Тема 2: Практическо обучение по наблюдение на птици; обучител: Свилен Чешмеджиев, БДЗП

Тема 3: Обучение по изработка и монтиране на хранилки за птици от пластмасови бутилки; обучител: Свилен Чешмеджиев, БДЗП

Тема 4: Посещение на Екомузей с аквариум - гр. Русе; беседа: Венцеслав Петков, уредник Екомузей

Тема 5: Интерактивно обучение за пътя на отпадъците; обучител: инж. Любомир Атанасов, РИОСВ-Русе

Тема 6: Обучение по изработка и монтиране на къщички за птици; обучители: Свилен Чешмеджиев (БДЗП), Венцислав Панев (БДЗП), Страхил Пеев (БАН).

 

 Модул по екологични практики

 

Модулът стартира на 26.02 и ще продължи до 23.04, когато ТД Приста организира с 40 от учениците и 6-ма техни ръководители посещение на Посетителски център в Природен парк "Персина" - гр. Белене. По време на мероприятието ще присъстват членове на екипа по проекта „Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови“, медицинско лице и експертите Венцеслав Петков (Екомузей-гр. Русе) – биоразнообразие, и Свилен Чешмеджиев (БДЗП-Свищов) – орнитолог. Експертите ще изнесат беседи, посветени на Международния ден на Земята – 22 април, като ще наблегнат на характерните природни дадености за Дунавския регион. Ще бъде посетена и историческа местност Паметниците край гр. Свищов, а освен разглеждане на Посетителския център в Природен парк "Персина", учениците ще имат възможност да наблюдават птици, заедно с експертите, от наблюдателна кула в близост до центъра. На участвалите в повече от половината дейности по модула ще бъдат раздадени сертификати за завършен модул от обучения по екологични практики.

 

Снимки от реализираните дейности към модула можете да видите тук.

Модулът по екологични практики за ученици е част от допълнително споразумение към проекта "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови"финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 

 

www.ngogrants.bg

             

EEA Grants