От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
Образователно пътуване до ПП Персина с 40 ученици

ТД Приста организира с 40 от учениците, посещавали теми от модула по екологични практики, и 6-ма техни ръководители посещение на Посетителски център в Природен парк "Персина" - гр. Белене, на 23.04.2016 г. По време на мероприятието присъстваха ученици (7-15 г.) и учители от ОУ "Братя Миладинови", СОУ "Възраждане", СОУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ", Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) - гр. Русе, членове на екипа по проекта „Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови“ - Весела Михова и Михаил Михов, които следиха за организацията, медицинско лице - д-р Илияна Димитрова (редовен учестник в акциите по почистване на Дунавските острови), и експертите Венцеслав Петков (Екомузей-гр. Русе) – биоразнообразие, Свилен Чешмеджиев и Венцислав Панев (БДЗП-Свищов) – орнитолози. 


За доброто настроение на учениците в автобуса се грижиха шофьорът от фирма Евробус ЕООД - бате Сезо, Михаил Михов и Венцеслав Петков. Те разказаха за някои от първите неща, случили се в Русе, за забележителностите по пътя, а Венци Петков изнесе беседа за биоразнообразието в района, като наблегна на човешката намеса, инвазивни и синантропни видове.


Първата спирка беше историческа местност Паметниците край гр. Свищов, където учениците получиха информация за събитията, случили се в района, и направиха кратка разходка.


След това пристигнахме край посетителския център в Природен парк "Персина", където обядвахме и разгледахме центъра. Свилен Чешмеджиев изнесе беседа за видовете, които могат да бъдат разгледани в центъра, наблягайки на птиците. След това учениците имаха възможност да наблюдават птици с бинокли, заедно със Свилен Чешмеджиев и Венцислав Панев. 


Сертификати


На участвалите в повече от половината дейности по модула за екологични практики (38 ученици) бяха раздадени сертификати за завършен модул от обучения по екологични практики. Всички участници в пътуването получиха тениски, плакати и информационни материали, подготвени от ТД Приста и БДЗП.


Навръщане бяхме много музикални - няколко ученички изпълниха музикални поздрави на микрофон по случай Лазаровден.

 

Снимки от образователното пътуване можете да видите тук.

 

Образователното пътуване до посетителския център на ПП Персина беше последното занимание от модула по екологични практики за ученици. ТД Приста благодари на експертите Свилен Чешмеджиев (БДЗП), Венцислав Панев (БДЗП), Венцеслав Петков (Екомузей-Русе), Страхил Пеев (БАН), инж. Любомир Атанасов (РИОСВ-Русе), Рени Петрова (РИОСВ-Русе), д-р Илияна Димитрова (мед. лице), на Евробус ЕООД (превозвач), както и за неоценимата помощ на учителите Маргарита Михова, Таня Борисова, Даринка Стефанова, Милена Скопакова, социалните работници и представители на КСУДС - Дурхан Инджев, Петя Стоянова, Красимира Димова, Ралица Рангелова, Стефка Петева и директорите на училищата СОУ "Възраждане", ОУ "Братя Миладинови", СОУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ". Без всички вас този модул от обучения и това пътуване нямаше да може да се случи! Нашите уважения към учителската професия с всички отговорности, които тя носи! Благодарим ви, скъпи ръководители, че се нагърбихте с този допълнителен труд, за да дадете достъп на учениците си до форми на неформалното образование!


 

Модулът по екологични практики за ученици е част от допълнително споразумение към проекта "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови"финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 

 

www.ngogrants.bg

             

EEA Grants