От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
32 представители на общини преминаха обучение за пътя на отпадъците

Обучение на тема „Пътят на отпадъците“ се проведе в общините Две могили и Сливо поле през април. То беше организирано от ТД Приста, съвместно с Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - гр. Русе. Участие взеха 32 представители на общини (22 - мъже, 10- жени) - кметове, кметски наместници, еколози, общински съветници и др.

 

Обучението включи разясняване задълженията на кметовете, съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО), разделното събиране, рециклирането, компостирането, горенето на битови отпадъци и други аспекти на УО. Лектор беше инж. Любомир Атанасов – началник на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в РИОСВ – Русе.

 

Обучение в Две могили

 

 

Обучението се проведе на 14.04 в община Две могили, където участие взеха 20 души, и на 26.04 в община Сливо поле, където се включиха 12 души. Инж. Атанасов представи всички изисквания към кметовете във връзка със Закона за управление на отпадъците. Бяха разгледани някои конкретни казуси, свързани с общините Две могили и Сливо поле, отчетени и изпълнени дейности след предписания на РИОСВ - Русе. Присъстващите изгледаха 10-минутен филм на ЕКОПАК България АД за разделното събиране на отпадъци и процесите по рециклиране на отпадъците от цветните контейнери.

 

Обучение в Сливо поле

 

Снимки можете да видите тук.

 

Обучението за пътя на отпадъците е част от допълнително споразумение към проекта "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови", финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg

 

 EEA Grants