От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
13 обучени за устойчив туризъм по Дунав

Обучение "Устойчив туризъм по Дунав"  организира ТД Приста през април. Обучението включи 6 лекции за развитие на туризма в Дунавския регион, лектор беше Михаил Михов – експерт по туризъм на свободна практика. 20 души се записаха за участие в обучението, като 13 проявиха активност, посетиха поне 2/3 от занятията и получиха сертификати за завършено обучение за устойчив туризъм по Дунав.

 

Тема 6: Екскурзоводско обслужване

 

Участниците в обучението получиха задълбочена и полезна информация за възможностите за развитие на устойчив туризъм в Дунавския регион, включително за незаети ниши в предлагането на услуги в региона. Завършилите курса имат обогатена обща култура в туризма и потенциал за по-голяма реализация като местни водачи. Тези от тях, които изявиха желание, ще бъдат включени в туристически каталог на местни водачи, представители на местни общности и рибари, който ТД Приста подготвя.

 

Участниците в обучението бяха на възраст между 24 и 59 години, 60% (12 души) от тях - до 35-годишни. Получилите сертификати бяха на възраст от 24 до 49 години, 46% (6 души) от тях - до 35-годишни. Превес сред обучаемите имаха жените (60%). Що се отнася до сертификатите, 65% от всички участници са получили сертификати - 67% от всички жени и 63% от всички мъже.

 

Разпределение по пол на участниците

 

Снимки от обучението можете да видите тук.

 

Обучението "Устойчив туризъм по Дунав" е част от допълнително споразумение към проекта "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови", финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg

 

 EEA Grants