От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
ТД Приста участва в конференция за равните възможности в българското общество

Конференция „Бъди ментор, мисли като предприемач“ организираха  на 19 май от Първо частно училище „Леонардо да Винчи“ - Русе като партньор в международния проект „Равенство между половете и предприемачество за всички“. Международният проект се изпълнява от организации от шест държави с подкрепата на програма „Еразъм +“. 

 

По време на конференцията Светлана Харизанова - директор на училището, запозна присъстващите с целите и същността на проекта, планирани и реализирани инициативи и продукти и представи резултатите от анкета, проведена по проекта. Равнопоставени ли са българските жени и мъже в социалния живот, равни ли са възможностите за кариерно развитие на българските жени и мъже, дали жените се въздържат от предприемаческа дейност, съществува ли неравенство поради традиционно съществуващи стереотипи, квотни принципи и др. Това са само част от въпросите, които обсъдиха заедно ученици, учители и представители на регионални институции и организации.

 

Снимка: RuseInfo.net

 

Поканени за изказвания бяха ученици и представители от различни сфери, които споделиха лични истории и говориха за обществените тенденции. От името на ТД Приста присъства Весела Михова - координатор на проекта "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови" и член на Клуба на пътешественика към дружеството. Тя запозна аудиторията накратко с целите и дейностите по проекта за Дунавските острови, след което представи разпределение по пол на участниците в различните проектни дейности и тенденции, свързани с активността на жените.

 

Проектът "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg

 

 EEA Grants