От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
ТД Приста стартира проект „Зеленият лъч – кино и фотография за природата и хората”

 

Русе - град на свободния дух

Проектът на ТД Приста „Зеленият лъч – кино и фотография за природата и хората”  е сред одобрените за финансиране по програмата „Знание и растеж“ за 2016 г. на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“. 

 

Проектът представлява комплекс от 2 вида културни и 2 вида образователни прояви. Той съчетава традиционни дейности от визуалните изкуства със споделяне и придобиване на знания за опазване на околната среда. Същността на проекта е свързана с традициите на Русе, като културна врата от Европа към България през 19 и 20 в., като град на първата кино прожекция у нас, на първите екологични протести  за чист въздух за русенци. 

 

Проектът включва следните дейности:

- Детски творчески кино и фото работилници – в учебната зала на ТД „Приста”, на терен в централната градска част и по брега на река Дунав (около 4-5 юни  - по повод Световния ден на околната среда, и 30-31 юли – по повод Международния ден на приятелството)

- Фото изложба „Скритата природа-2016” – в Екомузей Русе (21 септември – 21 октомври)

- Детска фото изложба „Зеленият лъч” (21 септември – 21 октомври)

- Кино фестивал „Зеленият лъч” – зала на читалище „Зора”- Русе (28 – 30 октомври).

 

Главен партньор на ТД Приста по проекта „Зеленият лъч – кино и фотография за природата и хората” е Национална Федерация Алтернативно Кино – Русе. Партньори са още НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ – Русе, Екомузей с аквариум – Русе, BSU (Balkan Speleological Union), Сдружение „Култура и Енергия”- Русе, чрез участието на  John Howard – художник фотограф (Великобритания) и Аrtistic duo Jakub  Rocek and Marie Lukacova (Visual artist and filmakter) – Czech Republic.

 

Генералната цел на проекта е утвърждаването на Русе като град на свободния дух, съчетаващ успешно традиции, новаторство и творчество, чрез дейности в областта на културата и образованието, които обединяват културни общности, творци, публика, подрастващи, неправителствени организации, международни партньори, граждани.

 

Конкретните целите на проекта са: чрез културните дейности – фестивал и изложби и чрез образователните дейности в творческите работилници, младите творци и зрителите, с помощта на киното и фотографията, да придобият знания за значимостта и уязвимостта на   природата около нас, да развият усещане за необходимостта тя да бъде опазена и да придобият опит и нагласа за живот в една по-чиста природна и по-духовна обществена среда.