От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
Становище на ТД Приста относно инвестиционно намерение за добив на пясък и чакъл край остров Мишка, община Сливо поле

Проектът за добив на пясък и чакъл в района на селата Ряхово и Бабово по Дунав, община Сливо поле, ще намали потенциала на реката в този ѝ участък за практикуване на устойчиви и приключенски форми на туризъм, а също така и заплашва да прогони птичето биоразнообразие от защитените зони „Калимок–Бръшлен” и „Комплекс Калимок“, с което има опасност да се обезсмисли наличието на защитено зони в района изобщо.

 

Драга

 

Инвестиционното намерение противоречи на Закона за водите и засяга поне три природни местообитания, 14 вида риби и 22 вида птици, за които поддържането на състоянието на водите е важен фактор за оцеляване.

 

Почистване на остров Мишка от отпадъци

 

Проектът застрашава да унищожи безименния остров край остров Мишка, а самият остров Мишка, който е популярно място за посещения по време на многобройните водни походи по Дунав, само част от които се организират от ТД Приста, да претърпи негативно въздействие. Много са организациите, които инициират и провеждат приключенски форми на туризъм в района на остров Мишка и Калимок – Бръшлен. Тук се извършва наблюдение на редки видове птици, което в последните години е един от високо заплатените и специализирани видове туризъм в европейски и световен мащаб. Ежегодно оттук преминава европейската гребна регата ТИД, по време на която над 150 души нощуват на брега край село Ряхово, именно на мястото срещу планираното инвестиционно намерение. 

 

Приключенски туризъм край о-в Мишка

 

Инвестиционното намерение нарушава закона за биологичното разнообразие, като предвижда засягане на местообитания и безпокойство на значителен брой защитени биологични видове. Крайно неблагоприятно е разположението му в непосредствена близост до смесената чаплово-корморанова колония на остров Мишка. Предвидените дейности засягат негативно и рибните ресурси на река Дунав чрез замътване (потискане на дишането и размножаването), унищожаване на местообитания и др. Най-значимото непряко въздействие е редуциране на хранителната база и организмите, живеещи на дъното.

 

Боян Петров - ЗА Дунавските острови

 

Считаме, че има причинно-следствена връзка между копаенето и ерозията. Редица проучвания сочат, че копаенето е един от факторите за дънна и брегова ерозия в Долен Дунав. Този ефект може да се разпространи върху значителни площи, понякога далеч извън зоната на пряк добив. Въздействието е свързано със загуба на земи, унищожаване на брегоукрепителни съоръжения, понижаване на нивото на подпочвените води. Именно в този район се намира вододайната зона на гр. Русе и община Сливо поле.

 

На о-в Мишка

 

Инвестиционното намерение трайно ще промени облика на региона и ще повреди местния ресурс за развитие на екологичен и приключенски туризъм, а добивът на пясък и чакъл освен това може да нанесе значителни щети на природата, както и на населението, живеещо край реката.