От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
Поредица от инициативи "Дунав - Синьото училище"

През месец октомври 2017 екип на ТД Приста организира няколко образователни инициативи, насочени към деца и ученици извън класните стаи. Всички те, заедно с последните водни походи по Дунав, които се случиха тази година, са част от кампанията на дружеството "Дунав - Синьото училище". Това е името и на проекта, подкрепен от VIVACOM Fund, благодарение на който успяхме да засилим отново нашата образователна дейност сред природата и с бинокъл в ръка за региона на Русе. 


На 3-ти октомври, ТД Приста и две русенски училища - ПЧСОУ Леонардо да Винчи и ОУ Братя Миладинови отбелязахме Европейския ден на птиците с извънкласни занимания, а именно - наблюдение на птици край Дунав :-) В рамките на два последователни учебни часа успяхме да видим над 12 вида птици, някои от които мигриращи, както и такива, които са си традиционно често срещани по нашите георафски ширини. Благодарим на орнитолога Страхил Пеев (ИБЕИ - БАН) за компетентните разяснения! Снимки от този ден може да видите на този линк.

 Наблюдение на птици по Дунав


На 14 октомври организирахме екскурзия до влажната зона Калимок - Бръшлен. В нея отново се включиха ученици от ОУ Братя Миладинови, ПЧСОУ Леонардо да Винчи, както и деца от Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) от Русе. Посетихме изследователската станция на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ - БАН) до село Нова Черна, където орнитологът Страхил Пеев сподели опита си и показа нагледно как се улавят, изследват и опръстеняват диви птици. Също така наблюдавахме двойки червени ангъчи - световно застрашен вид, чиято популация се подпомага чрез дейността на тази станция. По-късно посетихме в същия ден Музея на дунавския риболов и лодкостроене в гр. Тутракан, един от 100-те национални туристически обекти на България. Снимки от екскурзията може да видите на този линк.

 

Опръстеняване на птици

 

На 28 октомври заедно с ученици и деца от ОУ Братя Миладинови и Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) от Русе посетихме природен парк Персина, градовете Свищов и Белене. Осъществена беше вълнуваща среща с представителите на Българско Дружество за Защите на Птиците - Свилен Чешмеджиев и Венцислав Панев, които разказаха за биоразнообразието в парка и проведоха онагледяваща беседа в посетителския център в Белене. Бяха наблюдавани различни птици с бинокли и търба, като в непосредствена близост можеше да се видят Дунавските острови Голям Персин, остров Щуреца, остров Магареца и красивите пясъчни коси по реката между тях. По пътя от Русе към Белене, както и на връщане, бяха посетени още два обекта в град Свищов - историческата местност Паметниците и къщата-музей на писателя Алеко Константинов. Снимки от пътуването може да видите на този линк.


Посещение на ПП Персина