От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
Към Нанга Парбат (8125 м). International Nanga Parbat Expedition 2013

На тази страница във Facebook ще се качва инфо по време на международната експедиция до осемхилядника Нанга Парбат с участието на русенския алпинист Иван Томов.

https://www.facebook.com/NangaParbat2013