От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
Орлова Чука - царство на прилепи

Каменни фантазии от вековната игра на природата и колонии на прилепи обитават пещерата Орлова чука. Като най-значимо убежище на пещеролюбиви видове прилепи в Североизточна България, тя е и с европейска значимост за опазването на прилепите като цяло.

 

Учени от немския институт “Макс Планк” за поредна година изследват тази интересна група бозайници. Тя притежава редица уникални таланти - поддържат биологичното разнообразие в горите, пасищата, пустините и градовете, укрепват здравето на екосистемите.

 

В четвъртък (25-ти юли) от 18 ч в BH кафе-библиотека ще можете да чуете разказа на немските учени, да видите филма “В тъмното” на Бранимир Попов и да се запознаете с тайнствения живот на прилепите, тяхното значение за човека и природата и заплахите за техните убежища и местообитания.