От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
Централен Балкан е по-чист след акция на За Земята

Приключи най-голямото почистване на труднодостъпни защитени територии за 15 годишната история на кампанията, стартирана от За Земята. От 13-ти до 20-ти юли над 150 доброволци се включиха в акцията на хижите Соколна, Амбарица, Плевен и Тъжа, заслоните Ботев и Маринка, връх Ботев и връх Голям Кадемлия (Триглав) на територията на Национален парк Централен Балкан.


Събрани бяха 21 тона отпадъци, от които 8,3 тона метал, 1,3 тона строителни отпадъци и другото е история – кой колкото можа да намери. Кампанията протече в три отделни паралелни лъча, които се сляха на хижа Тъжа.


Чистенето бе подкрепено от дирецията на Национален парк Централен Балкан и парковите служители на терена, а от хижарите по трасето на трите лъча беше получено съдействие.

 

Членове на Приста взеха участие в Лъч 3 (през х. Амбарица) – 4 души, сред които готвачът и координаторът (снимки тук). Имаше и предварителна група от 11 души на 13-ти и 14-ти юли от Кадемлийското пръскало до х. Тъжа, която е стопанисвана от дружеството (снимки тук).

 

Чистенето беше отразено частично от БТВ и то като тяхна кампания - "Да изчистим България". Благодарение на телевизията бяха задействани повече ученици и хора от Старопланинските градове, каквито липсваха в кампанията на За Земята. Те обаче чистиха в ниското, а от телевизията се качиха с джип да отразят акцията на х. Амбарица – до мястото, където доброволци и 2 коня сваляха чувалите за извозване. Само че не казаха, че е чистене по хижите, че се организира от За Земята, че е чистене на НП Централен Балкан, а използваха кадрите да рекламират зелената си политика.


Ровенето цяла седмица из стари сметища провокира у нас много въпроси и ни накара да се замислим за количеството боклук, което генерираме ежедневно. Като приятелите ни от За Земята, от Приста смятаме, че е нужна промяна в отношението на всеки един от нас към отпадъците, в поска предотвратяване и смаляване, както в града, така и в Балкана. Кампанията на За Земята “Нулеви отпадъци” работи в тази насока и дава реални предложения за свиване на количеството боклук до минимум.