От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
Покана за работна среща по проекта "За Дунавските острови"

Екипът на проекта "За Дунавските острови" има удоволствието да покани всички заинтересовани организации и хора на работна среща на 18-ти юни, четвъртък, от 13.00 ч. до 14.00 ч. в Екомузея в гр. Русе.

 

По време на срещата ще бъдат представени целите и дейностите на проекта, както и ситуацията със замърсяванията с твърди отпадъци на Дунавските острови в Русенска област. Ще представим и доброволческите лагери за почиствания, които предстоят, в това число какво се осигурява за доброволците, дати, местонахождение, от каква подкрепа има нужда и др. Не на последно мято ще бъде разгледан и потенциала за туризъм на островите. Накрая ще бъде обсъдена и необходимостта от експерти, като всяка организация ще бъде поканена да изпрати свои предложения за такива.

 

Молим да потвърдите Вашето учатие до 17-ти юни включително на: prista.islandsproject@gmail.com.

 

С уважение,
Сашо Попов, председател на ТД Приста и мениджър на проекта, тел. +359 888 221 234
Весела Михова, координатор на проекта, тел. 
+359 887 107 142


Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

www.ngogrants.bg 

             

EEA Grants