От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
Приключиха проучвателните дейности за замърсеността на Дунавските острови

През последните няколко месеца екип на ТД Приста извърши поредица от срещи/разговори с различни организации и проучвателни пътувания до островите Люляка, Батин, Алеко и Мишка с цел предварителни проучвания на замърсеността на Дунавските острови в Русенска област. Проучванията са част от проекта "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови", който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg


След направените проучвания и срещи с различни организации се откроиха следните основни източници на замърсяване на бреговете на реката, както и на островите:

- отпадъци от корабоплаването – недобросъвестни корабни екипажи, позволяващи си в нощните часове да се освобождават от всякакви отпадъци на кораба;

- отпадъци, които навлизат в река Дунав от притоците, както от България, така и от Румъния;

- отпадъци от рибари, които престояват с дни по островите или по брега.

 

Всички тези отпадъци в общия случай са разпръснати равномерно по брега на Дунав. Тъй като рядко става дума за нерегламентирани сметища, а предимно за отпадъци, които реката е донесла, затова и всички те са навсякъде, докъдето нивото на реката се е покачвало. В някои по-ниски части на островите, където се образуват големи локви след оттегляне на водите, се наблюдава и концентрация на пластмасови и леки отпадъци. Понякога отпадъци се наблюдават и далеч във вътрешните части на островите, когато тези части са били заливани.

 

Ето и приблизителния състав на отпадъците:
- 80% пластмасови бутилки;
- 4% кофички от кисело мляко и айрян;
- 4% найлонови торби;
- 3% туби за масла;
- 2% стъклени шишета;
- 2% метални отпадъци;
- 5% счупени пластмасови части, парчета стиропор, стари мрежи и други, раздробени от реката и времето отпадъци;
- поне 20 % от отпадъка идва от Румъния;
- —поне 50% от пластмасовите отпадъци могат да се рециклират.

 

Отпадъци