От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
150 чувала отпадъци събраха доброволци на остров Люляка

150 чувала отпадъци събраха доброволци в акцията по почистване на остров Люляка, организирана този уикенд от ТД Приста. На носа на остров Люляка в по-ниските участъци имаше множество струпвания на отпадъци, останали заклещени между паднали клони и дървета.

 

Отпадъците бяха събирани разделно в два вида чували: в бели чували се събираха пластмаса и метал, изглеждащи годни за рециклиране (т.е. които не са прекалено замърсени или разложени и смесени с почвата), а в черни – всичко останало. Отделно бяха събрани и 6 чувала стъкло.

 

Грубо може да се каже, че отпадъците имаха следното разпределение:

-          85% пластмасови бутилки

-          5% джапанки и обувки

-          3% стъклени бутилки

-          2% стериопор

-          2% туби от гориво

-          2% опаковки на козметични продукти (шампоани, парфюми, дезодоранти)

-          1% други отпадъци.

 

Снимка: Михаил Михов

 

Още в неделя (28.06) чувалите бяха извозени с лодка до място, откъдето могат да бъдат поети от камион. През седмицата те бяха извозени до пункт за рециклиране, като повече от половината чували (т.е. белите) бяха приети за рециклиране. Тяхната маса възлезе на 220 кг или около 44% от масата на събраните отпадъци. Останалите 56% бяха взети от служителите на пункта – за допълнително разделяне.

 

В акцията участваха 25 доброволци, 5 експерти и други придружаващи лица. 77% от участниците дойдоха от Русе, а останалите 23% - от София. Близо 60% бяха на възраст между 18 и 35 години, такъв е и процентът на участвалите жени.

 

Акцията, организирана от ТД Приста, е част от дейностите по проекта "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови", финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg

 

EEA Grants

 

В близките месеци предстоят още няколко подобни акции, като следващата ще се проведе в периода 15-19 юли и обхваща островите Батин и отново Люляка, тъй като на него останаха още много отпадъци за събиране. Повече информация можете да намерите тук.

Снимки от акцията.

 

Снимки от предаването на отпадъка.