От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
467 чувала отпадъци събрани от Дунавските острови до момента

През изминалите 3 месеца ТД Приста осъществи серия от акции по почистване на Дунавските острови в Русенска област по проекта "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови". Бяха събрани общо 467 чувала с отпадъци, 297 (или 64%) от които – рециклируеми (276 чувала – пластмаса, 21 – стъкло). Акциите бяха с обща продължителност 14 дни, като първата беше двудневна, втората – 5-дневна, третата – 4-дневна и четвъртата – 3-дневна.

 

В изминалите четири акции участие взеха общо 97 души, 75 от които – доброволци и 22 – експерти и други придружаващи лица. 54% от участвалите (52 души) бяха мъже, 46% - жени (45 души). 66% от участниците (64 души) бяха от Русе, 23% (или 22 души) – от София, 6% (или 6 души) – от Свищов, 2% (или 2 души) – от Тутракан и по 1% (по 1 човек) от Шумен, Трявна и Севлиево. Близо 49% (или 47 души) от включилите се в акциите бяха на възраст между 18 и 35 години.

 

Сред събраните отпадъци преобладаваха пластмасовите бутилки – 325 чувала (70% от всички чували). Впечатление правят също общият брой на чувалите със стъкло – 20 (4%), туби от гориво – 14 (3%), стериопор – 14 (3%), джапанки и обувки – 10 (2%). 19 чувала (4%) пък бяха с раздробен и разпадащ се отпадък, негоден за рециклиране. Останалите 65 чувала включват найлонови торби и опаковки, пластмасови чаши, чинии и прибори, опаковки на козметични продукти (шампоани, парфюми, дезодоранти) и други.

 

Отпадъците бяха събирани разделно в два вида чували: в бели чували се събираха пластмаса и метал, изглеждащи годни за рециклиране (т.е. които не са прекалено замърсени или разложени и смесени с почвата), а в черни – всичко останало. За стъкло също бяха нарочени отделни чували. Процедурата по извозване на отпадъците включваше извозване с моторна лодка до брега и оттам – с камион до пункт за рециклиране или сметище – според съдържанието на чувалите.

 

Акция 4 - остров Мишка

 

В проучването на ситуацията с отпадъците ТД Приста получи съдействие от Дунавски Драгажен Флот и Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – Русе, а за организирането на самите акции подкрепа оказаха от Териториално поделение държавно ловно стопанство (ТЛС) "Дунав", гр. Русе, РИОСВ – Русе и Природен парк (ПП) "Русенски Лом". По време на акциите участие взеха експерти към Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Екомузей-Русе, както и представители на Сдружение на рибарите "Свети Никола", гр. Тутракан, РИОСВ-Русе, Яхт клуб Порт Русе, Неформална гражданска група "Русенци за природата на България" и Теодор Кисимов, който се занимава с туризъм на свободна практика. В Екомузей-Русе бяха организирани обиколки с беседи за влажните зони, за характерни за р. Дунав риби, животински видове, птици, растителност, човешка намеса.

 

По време на последната акция бяха събрани общо 111 чувала отпадъци, 55 от които – на остров Люляка и срещулежащия бряг. Останалите 56 чувала бяха събрани на остров Мишка. Акцията се проведе на 12, 13 и 14 септември, като участие в нея взеха 22 души от София, Русе, Тутракан и Свищов. На 12-ти септември участниците посетиха Екоумзея в Русе, където ги посрещна Венцеслав Петков – зоолог и уредник на Екомузей-Русе. Той говори за биологичното разнообразие на влажните зони, за характерни за р. Дунав риби, животински видове, птици, растителност, като не пропусна да спомене и намесата на човешкия фактор.

 

Информация за останалите акции по отделно е достъпна в секция „Новини“ на сайта на ТД Приста, а снимки могат да бъдат намерени в албумите на страницата „За Дунавските острови“ във фейсбук.

 

Проектът "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg


EEA Grants

 

 

На 17-18 октомври ще бъде следващата акция по почистване на Дунавските острови, която ще обхване островите Алеко и Мишка. Ако времето позволява, акция ще има и през ноември.