От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
С Ася от "На кафе" по Дунав

С Ася от "На кафе" се разходихме през октомври по р. Дунав. Разходката включваше посещение на остров Люляка и събиране на отпадъци. Разказ за акциите по почистване на Дунавските острови, интересни подробности за отпадъците, палаткуването и гребането можете да чуете тук (от 00:52 до 04:54).

 

С Ася по Дунав

 

Акциите по почистване на Дунавските острови се организират от ТД Приста, по проекта "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови"финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

www.ngogrants.bg


 

EEA Grants