От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
Над 800 чувала с отпадъци събрани от Дунавските острови до момента

През изминалите 2 месеца ТД Приста осъществи още две акции по почистване на Дунавските острови в Русенска област, с което броят на събраните от ТД Приста и доброволци чували с отпадъци по проекта "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови" надхвърли 780. Като се добавят и едрогабаритните отпадъци, изнесени по време на акциите, броят на чувалите надхвърля 800, над 60% от които - рециклируеми. 

 

В акцията на 17-18 октомври до островите Алеко и Мишка участваха 14 души, 4 от които експерти и други придружаващи лица. 9 от участниците бяха на възраст между 18 и 35 години. Броят на жените беше 5. При разделно събиране бяха събрани 135 чувала с отпадъци, а беседа за птиците изнесе Свилен Чешмеджиев от БДЗП. Снимки от акцията можете да видите тук.

 

Акция 6

 

В акцията на 14-15 ноември до остров Люляка, която се проведе съвместно с РКП "Бяла звезда", бяха събрани 180 чувала с отпадъци при разделно събиране. В акцията участваха 29 души, 5 от които експерти и други придружаващи лица. Сред доброволците бяха членове и приятели на ТД Приста, членове на РКП "Бяла звезда", представители на РИОСВ-Русе. Повече от половината участници - 15 души, бяха на възраст между 18 и 35 години. 13 от участниците бяха жени, останалите 16 - мъже. На 15-ти ноември участниците посетиха Екомузей-Русе, където беседа за биоразнообразието изнесе Страхил Пеев, а за птиците - Свилен Чешмеджиев. Снимки от акцията можете да видите тук.

 

Припомняме, че от юли до септември включително бяха събрани общо 467 чувала с отпадъци, 297 (или 64%) от които – рециклируеми (276 чувала – пластмаса, 21 – стъкло). Предстои още една акция, в която очакваме броят на събраните чували да надхвърли 900.

 

Проектът "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg


EEA Grants