От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
Презентация "Какво е фарватер или откъде Големият кораб минава" на 03.12

Ако искате да разберете какво е фарватер и други интересни неща, свързани с корабоплаването по река Дунав, заповядайте на 03.12 (четвъртък) от 18.30 ч. в клубното помещение на ТД Приста (гр. Русе, ул. Княжеска 1). Инж. кап. Никола Кившанов - началник отдел „Навигационно осигуряване” в Параходство „Българско речно плаване” АД, гр. Русе, ще разкаже за река Дунав, съвременното корабоплаване и някои източници на замърсяване. Входът е свободен.

 

Събитието във фейсбук можете да видите тук.


Капитан Никола Кившанов е член на Клуба по приключенски туризъм към ТД Приста. Преминал е и курс за водачи към БТС.Презентацията се организира от ТД Приста като част от образователните дейности по проекта "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови"финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

www.ngogrants.bg


 

EEA Grants

 
Образователните дейности по проекта са в сферата на опазване на околната среда, устойчивото развитие и професиите на реката. Повече за тях можете да видите и прочетететук.