От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
Над 920 чувала с отпадъци събрани от Дунавските острови

През изминалите 6 месеца ТД Приста осъществи седем акции по почистване на Дунавските острови в Русенска област по проекта "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови". Бяха събрани общо 904 чувала с отпадъци, 630 (или 69.7%) от които – рециклируеми (603 чувала – пластмаса, 27 – стъкло) и отделно - едрогабаритни отпадъци с обем за около 20 чувала. Акциите бяха с обща продължителност 20 дни, като първата беше двудневна, втората – 5-дневна, третата – 4-дневна, четвъртата – 3-дневна, а последните три - двудневни. 

 

В изминалите седем акции участие взеха общо 156 души, 120 от които – доброволци и 36 – експерти и други придружаващи лица. 56.4% от участвалите (88 души) бяха мъже, 43.6% - жени (68 души). 67% от участниците (105 души) бяха от Русе, близо 20% (или 31 души) – от София, 6.4 % (или 10 души) – от Свищов, 3.2% (или 5 души) – от Тутракан и по 0.64% (по 1 човек) от Варна, Шумен, Разград, Трявна и Севлиево. Над 48% (или 75 души) от включилите се в акциите бяха на възраст между 18 и 35 години.

 

Акция 7

 

Сред събраните отпадъци преобладаваха пластмасовите бутилки – 642 чувала (71% от всички чували). Впечатление правят също общият брой на чувалите със стиропор – 39 (4%), туби от гориво – 36 (4%), стъкло – 27 (3%), джапанки и обувки – 18 (2%). 26 чувала (3%) пък бяха с раздробен и разпадащ се отпадък, негоден за рециклиране. Останалите 116 чувала (близо 13%) включват найлонови торби и опаковки, пластмасови чаши, чинии и прибори, опаковки на козметични продукти (шампоани, парфюми, дезодоранти) и други.

 

Отпадъците бяха събирани разделно в два вида чували: в бели чували се събираха пластмаса и метал, изглеждащи годни за рециклиране (т.е. които не са прекалено замърсени или разложени и смесени с почвата), а в черни – всичко останало. За стъкло също бяха нарочени отделни чували. Процедурата по извозване на отпадъците включваше извозване с моторна лодка до брега и оттам – с камион до пункт за рециклиране или сметище – според съдържанието на чувалите.

 

Акция 7

 

В проучването на ситуацията с отпадъците ТД Приста получи съдействие от Дунавски Драгажен Флот и Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – Русе, а за организирането на самите акции подкрепа оказаха от Териториално поделение държавно ловно стопанство (ДЛС) "Дунав", гр. Русе, РИОСВ – Русе и Природен парк (ПП) "Русенски Лом". По време на акциите участие взеха експерти към Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Екомузей-Русе, както и представители на РКП "Бяла Звезда", Сдружение на рибарите "Свети Никола", гр. Тутракан, РИОСВ-Русе, Яхт клуб Порт Русе, Неформална гражданска група "Русенци за природата на България" и Теодор Кисимов, който се занимава с туризъм на свободна практика. За извозването на отпадъците от островите до бреговете помогнаха рибари от близките населени места - Батин, Ряхово, Бръшлен, Русе. В Екомузей-Русе бяха организирани обиколки с беседи за влажните зони, за характерни за р. Дунав риби, животински видове, птици, растителност, човешка намеса.

 

Акция 7

 

В последната, седма акция, провела се през изминалия уикенд на остров Люляка, 16 души - членове на ТД Приста и приятели, събраха 120 чувала с отпадъци, които бяха натоварени и извозени с рибарска лодка до брега. Информация за акциите по отделно е достъпна в секция „Новини“ на сайта на ТД Приста, а снимки могат да бъдат намерени в албумите на страницата „За Дунавските острови“ във фейсбук.

 

Проектът "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg


EEA Grants