От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
Презентация "Русе и Дунава през Османския период" на 17.12

Заповядайте на 17.12 (чвтвъртък) от 18.30 ч. в клубното помещение на ТД Приста (гр. Русе, ул. Княжеска 1), за да научите повече за гр. Русе и река Дунав през Османския период. Назад във времето ще се върнем с Теодора Бакърджиева - уредник в отдел "История на България 15-19 в." при Регионален историческия музей - гр. Русе. Входът е свободен.

 

Събитието във фейсбук можете да видите тук.

 

 

Теодора Бакърджиева е специалист по османистика, автор на редица книги за този период от българската (и по-специално - русенската) история и увлекателен разказвач.

 

Презентацията се организира от ТД Приста, по проекта "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови"финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

www.ngogrants.bg


 

EEA Grants