От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
Презентация "Българската дестинация Дунав - поглед в бъдещето" на 14.01

Заповядайте на 14.01 (четвъртък) от 18.30 ч. в клубното помещение на ТД Приста (гр. Русе, ул. Княжеска 1), за да научите повече за Дунавския регион в България като място за туризъм с неговите много все още нереализирани възможности. Лектор ще бъде Михаил Михов - експерт по туризъм на свободна практика и един от основните двигатели на проекта за Дунавските острови. Входът е свободен.

 

Събитието във фейсбук можете да видите тук.

 

Презентацията се организира от ТД Приста, по проекта "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови"финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

www.ngogrants.bg


 

EEA Grants