От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
Заключителна конференция по проекта за Дунавските острови на 18.02

Екипът на проекта "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови" има удоволствието да покани всички заинтересовани медии, организации и граждани на заключителна конференция на 18-ти февруари 2016 г., четвъртък, от 11.00 ч. до 12.00 ч. в Екомузея в гр. Русе.

 

По време на конференцията ще бъдат представени резултатите от проекта, придружени от кратко видео за акциите по почистване и образователните дейности. Не на последно мято ще бъде разгледан ефектът на проекта върху развитието на туризма в Дунавския регион, както и бъдещи дейности в тази сфера.

 

Членовете на ТД Приста, които не могат да присъстват, ще имат възможност да се запознаят с посочените материали и факти по време на клубните си сбирки идната седмица.

 

Проектът "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg

             

EEA Grants