От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
Теоретично обучение по наблюдение на птици и в ОУ "Братя Миладинови"

Освен в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, теоретично обучение по наблюдение на птици ще се проведе и в ОУ "Братя Миладинови" поради заявения голям интерес там. Двете обучения, които ще бъдат еднотипни, ще се проведат на 26.02 (петък), като в "ОУ Братя Миладинови" (адрес Възраждане 54, Русе) обучението ще бъде от 13:30 ч., а в Комплекса за социални услуги за деца и семейства (адрес: бул. "Липник" № 14, Русе) - от 15 ч.

 

Обучението се организира от ТД Приста като част от модул за екологични практики, насочени към ученици. Цикълът от обучения завършва със сертификат и е отворен към ученици от всякакви училища и възраст. Ако искате да се запишете, пишете ни на prista.islandsproject@gmail.com до 25.02 включително. Местата са ограничени.

 

Обученията по екологични практики за ученици са част от допълнително проектно споразумение към проекта "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови"финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 

 

www.ngogrants.bg

             

EEA Grants