От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
23 ученици участваха в теоретично обучение по наблюдение на птици

Теоретично обучение по наблюдение на птици се проведе на 26.02 в ОУ "Братя Миладинови" и в Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС), гр. Русе. В него взеха участие общо 23 ученици и 4 техни ръководители. За птиците около нас - видове, устройство, разлики, както и за това какво ни е необходимо, за да ги наблюдаваме и как протича едно наблюдение, разказаха Свилен Чешмеджиев и Венцислав Панев от БДЗП-Свищов.

 

ОУ "Братя Миладинови"

 

По време на обучението в ОУ "Братя Миладинови" участваха 15 ученици на възраст от 11 до 13 години, а в КСУДС - общо 8 ученици, 7 от които от Комплекса (от 9 до 13 г.) и 1 ученичка - от СОУ "Възраждане" (15 г.). Те активно участваха в представените от орнитолозите теми. Снимки - тук.

 

КСУДС

 

Обучението се организира от ТД Приста като част от модул за екологични практики, насочен към ученици. Модулът е включен в допълнително проектно споразумение към проекта "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови"финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 

 

www.ngogrants.bg

             

EEA Grants