От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
Над 40 ученици се включиха в практическо обучение по наблюдение на птици

Практическо обучение по наблюдение на птици се проведе на 2 март в Парка на младежта. В него се включиха над 40 ученици на възраст от 9 до 15 години със 7 ръководители от ОУ "Братя Миладинови", СОУ за европейски езици, СОУ "Възраждане" и Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС). Учениците бяха разделени в две групи - една от 13,30 и втора - от 15 ч., а обучител беше Свилен Чешмеджиев от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) - Свищов.  

 

Група 1

 

По време на обучението учениците наблюдаваха с бинокли и специализирана тръба птиците, прелитащи над р. Дунав, както и обитаващите Парка на младежта. Те видяха чайки, свраки и други, характерни за сезона и разположението на гр. Русе видове, а някои участници успяха да разпознаят и мишелов. Ученици, ръководители и обучители изкараха един хубав, образователен, мартенски следобед в парка.


Група 2

 

Повече снимки можете да видите тук.

 

Обучението се организира от ТД Приста като част от модул за екологични практики, насочен към ученици. Модулът е включен в допълнително споразумение към проекта "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови"финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 

 

www.ngogrants.bg

             

EEA Grants