От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
20 ученици се учиха как да наблюдават птици и да правят хранилки

На 9 март 2016 г. в СОУ „Възраждане” се проведе теоретично обучение по наблюдение на птици и изработка на хранилки за птици от пласмасови бутилки. В обучението се включиха ученици от 8-ми и 9-ти клас (15-16 годишни) с проявен интерес към опазването на околната среда и в частност на птиците в България.


Хранилки за птици


Лектор беше Свилен Чешмеджиев от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), офис Свищов, а самото обучение беше организирано от ТД Приста като част от модул за екологични практики, насочен към ученици от всякакви училища и възраст. В модула участват ученици от ОУ "Братя Миладинови", СОУЕЕ "Св. К. К. Философ", СОУ "Възраждане" и Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС).

 

Обучението, проведено на 9 март, беше третото в модула, като по-рано миналата седмица, на 2 март, участниците посетиха Парка на младежта и със специализирана техника отново под вещото ръководство на орнитолозите наблюдаваха птици, обитаващи района. На 26 февруари пък теоретично обучение по наблюдение на птици се проведе с участници от ОУ "Братя Миладинови" и КСУДС на възраст от 9 до 14 години. Снимки от проведените обучения можете да видите тук.

 

СОУ "Възраждане"


Следващите дейности в модула за екологични практики включват посещение на Екомузей-Русе (в седмицата 14-19 март), интерактивно обучение за пътя на отпадъците (в седмицата 21-25 март), обучение за изработка и монтиране на къщички за птици (седмицата на гората, 28 март - 1 април) и посещение на Природен парк „Персина”, гр.Белене (през втората половина на април).

 

Модулът по екологични практики за ученици е част от допълнително споразумение към проекта "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови"финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 

 

www.ngogrants.bg

             

EEA Grants