От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
Посещение на Екомузея с ученици на 14 и 17 март

Посещения на Екомузей-Русе за ученици организира ТД Приста следващата седмица. Посещенията, които са част от модул за екологични практики, ще се проведат в понеделник (14 март) от 14 ч за ученици на възраст 14-16 години и в четвъртък (17 март) от 15 ч за ученици на възраст от 9 до 13 години. Участниците ще бъдат посрещнати от Венцеслав Петков - уредник на Екомузей-Русе, който ще изнесе беседа за биоразнообразието.

 

Екомузей

  

Вече се проведоха три вида обучения по модула за екологични практики - теоретично обучение по наблюдение на птици, практическо обучение по наблюдение на птици и изработка на хранилки за птици от пластмасови бутилки (снимки). Следващите дейности включват интерактивно обучение за пътя на отпадъците (в седмицата 21-25 март), обучение за изработка и монтиране на къщички за птици (седмицата на гората, 28 март - 1 април) и посещение на Природен парк „Персина”, гр.Белене (през втората половина на април).

 

За участие в модула се записаха ученици от ОУ "Братя Миладинови", СОУЕЕ "Св. К. К. Философ", СОУ "Възраждане" и Комплекса за социални услуги за деца и семейства и местата вече са изчерпани. Ако все пак имате много голям интерес към разглежданите теми и не сте разбрали в началото на модула, пишете ни на prista.islandsproject@gmail.com.

 

Модулът по екологични практики за ученици е част от допълнително споразумение към проекта "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови"финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 

 

www.ngogrants.bg

             

EEA Grants