От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Новини и обяви
Резултати от акция 3 по почистване на Дунавските острови

Дъжд и силен вятър се опитаха да осуетят третата акция по почистване на Дунавските острови, организирана от ТД Приста по проекта "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови". Акцията стартира на 19-ти август и по план трябваше да продължи до 23-ти август, но поради лошите атмосферни условия приключи ден по-рано от планираното. Въпреки това, доброволците успяха да съберат 36 чувала отпадъци, 15 от които рециклируеми.

 

Някои от участниците в ТИД (Tour International Danubien) се присъединиха за първия ден към групата, плаваща с цел почистване на островите. Срещу бившия Комбинат за тежко машиностроене (КТМ) доброволците забелязаха на фарватера обърната лодка, участваща в ТИД, и осъществиха спасителна акция. В рамките на един час екипажът на обърнатия каяк и самият каяк бяха извадени на брега, а 10 минути по-късно на фарватера се разминаха два шлепа.

 

Спасителната акция, насрещният вятър и вълните забавиха доброволческата група и тя пристигна на носа на остров Алеко около 17 ч. Там участниците намериха стари отпадъци, които бяха започнали да се разпадат на части и не бяха годни за рециклиране. Впечатление направиха множеството отпадъци, характерни за санитарни помещения.

 

Снимка: Пламенка Славова

 

Тъй като времето ги притискаше, доброволците събраха 11 чувала с отпадъци (изнесени с моторна лодка до Сандрово) и продължиха с каяците още 7,5 км – до брега край гр. Сливо поле, където пристигнаха почти по тъмно и лагеруваха. На следващия ден участниците трябваше да се върнат да чистят на остров Алеко, а след това да продължат към Ряхово. Поради силен дъжд и вятър, те останаха в лагера край Сливо поле, като почистиха брега около лагера в промеждутъците, в които не валеше, и събраха 25 чувала отпадъци, 15 от които рециклируеми. По-стръмните склонове към реката очевидно бяха използвани за сметище – изобилстваха от торби, пълни с боклуци, а също така имаше строителни отпадъци. Дъждовната част от деня беше запълнена с образователна игра на тема „отпадъци“.

 

В петък доброволците отново бяха принудени да останат в лагера поради продължаващите валежи. Денят беше посветен на беседи, свързани с биоразнообразието край реката. Сутринта започна с беседа на тема „птици“, изнесена от орнитолога Свилен Чешмеджиев от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), който предостави на участниците бинокли за наблюдение на птиците край реката. В ранния следобед валежите продължиха и доброволците бяха извозени до гр. Русе, където разгледаха Регионалния исторически музей (РИМ) и Екомузея. В Екомузея беседа на участниците изнесе Венцeслав Петков – зоолог и уредник на Екомузей-Русе. Той говори за биологичното разнообразие на влажните зони, за характерни за р. Дунав риби, животински видове, птици, растителност, като не пропусна да спомене и намесата на човешкия фактор.

 

Снимка: Михаил Михов

 

В събота сутринта се откри прозорец без валежи и част от доброволците потеглиха с каяци към Ряхово, останалите – с осигурен от ТД Приста сухопътен транспорт. На Ряхово екипировката беше старателно почистена и прибрана и акцията приключи. По план това трябваше да стане в неделя сутрин, край Тутракан, като в събота участниците трябваше да чистят остров Мишка от отпадъци, но условията не позволиха това да се случи, тъй като поради вятъра в близост до остров Мишка се образуваха големи вълни и освен това отново заваля.

 

В акцията участваха 20 души, от които 15 доброволци и 5 експерти и други придружаващи лица. 60% от участниците дойдоха от Русе, 30% - от София и 10% - от Свищов. Очакваше се на остров Мишка да се присъедини и група от Тутракан, но поради лошото време това не се случи. 40% от участниците бяха на възраст между 18 и 35 години, 30% - от 36 до 45 г., 25% - от 46 до 60 г. Имаше и участник на 5 годинки. В акцията участваха общо 13 мъже (65% от всички участвали) и 7 жени (35%).

 

Снимка: Кирил Макаров

 

Грубо може да се каже, че отпадъците имаха следното разпределение:

-          55% пластмасови бутилки и туби

-          30% раздробен и разпадащ се отпадък, негоден за рециклиране

-          6% пластмасови чаши, чинии и прибори

-          5% найлонови торби и опаковки

-          3% стъклo

-          1% други отпадъци.

 

Проектът "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg


EEA Grants

 

За логистиката в изминалата акция помогнаха от Природен парк "Русенски Лом", като осигуриха две триместни канута. От Регионална инспекция по околна среда и води – Русе осигуриха платнени торбички на тема „река Дунав“ за най-изявените доброволци, а благодарение на работниците от помпена станция ВиК Русе към гр. Сливо поле участниците се радваха на импровизиран „покрив“ над главата си.

 

Обзорни снимки от изминалата акция могат да бъдат видяни тук.

 

В близките месеци предстоят още акции по почистване на Дунавските острови, като следващата ще се проведе в периода 11-13 септември на остров Мишка, намиращ се в близост до с. Ряхово, между Русе и Тутракан.